قالب وبلاگ

اینجا ساحل بندرشرفخانه کنار دریاچه ارومیه و روبروی استخر شهرداری بندرشرفخانه است تعجب نکنید اینجا استخر نیست اینجا همان لب دریا میباشد که تا سال ۷۴ از همین یک قدمی ازساحل به دریا شیرجه میزدیم بعلت ارتفاع زیاد و امواج خروشان دریا جرات نداشتیم ۳۰ یا ۴۰ متر دل به دریا بزنیم اما  دیگر آن حلاوت بعلت خشک شدن دریا از دست رفته و این عکس غمناک برایمان  بیادگارمانده است است حالا از همین لب دریا باید کیلومترها روی خشکی دوید تا به لب کم عمق دریا رسید آن هم پیاده خسته میشوی و باید با ماشین سواره رفت

[ شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۰ ] [ 17:45 ] [ احداحمدی AHMADYNEWS@yahoo.com ]
در حمايت از درياچه اروميه صورت گرفت تشكيل زنجيره انساني در ساحل بندر شرفخانه

بندر شرفخانه- احد احمدی خبرنگار كيهان:
جمعي از دوستداران محيط زيست بويژه كودكان و نوجوانان بندر شرفخانه با تشكيل زنجيره انساني خواستار جلوگيري از كاهش آب و خشك شدن بزرگترين درياچه شور جهان شدند.
اين گزارش حاكي است اين افراد بعد از طي حدود دو كيلومتر پياده روي بر روي زمين هاي خشك شده درياچه اروميه در حاليكه، با خود دست نوشته هايي در دست داشتند با دادن شعارهايي لزوم رسيدگي به حيات درياچه اروميه، و هشدار به مسئولان و متوليان امر نسبت به وقوع فاجعه زيست محيطي ناشي از تبديل اين درياچه به شوره زار بزرگ هشدار دادند.در اين مراسم كه جمعي از تشكلها و مسئولان زيست محيطي استان حضور داشتند، رئيسي مدير كل محيط زيست استان با اشاره به مزاياي درياچه اروميه افزود: اگر امروز به فكر نباشيم فردا مشكلات زيست محيطي جبران ناپذيري بوجود خواهد آمد.
گفتني است در اين مراسم با تشكيل يگان محيط باني در بندر شرفخانه براي حفظ آثار تاريخي موجود در ساحل بندر شرفخانه همچون اسكله تاريخي و اين بندر موافقت كرد.

 جستجو در پایگاه روزنامه کیهان   روزنامه کیهان -چهارشنبه اول آبان 1387 - 22 شوال 1429 -22 اکتبر 2008 - سال شصت و چهارم - شماره 19212

[ سه شنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۰ ] [ 9:37 ] [ احداحمدی AHMADYNEWS@yahoo.com ]

 

انتشار خبر انتصاب حاكم جديد، خشم و نفرت عمومي را افزون‌تر كرد. مردم مي‌گفتند: اين ميرزاعلي‌اكبرخان همان كسي است كه با سميتقو هم باجناق است. مي‌آيد كه خوي را هم به روز ارومي بيندازد.
شهر تعطيل شد. مردم در تلگرافخانه اجتماع كردند، و به والي تلگرافهايي زدند كه اين حاكم را نمي‌خواهيم، كس ديگري را بفرستيد. سپهدار جواب داد كه: اشتباه مي‌كنيد، او را با احترام بپذيريد.
هشت روز، بازار بسته بود. اهل شهر اعلام كردند كه حاكم را به شهر راه نخواهيم داد. حاكم تا روستاي نوايي آمد، و در آنجا متوقف شد. مردم فراشان حكومتي را كه براي خريد به شهر مي‌آمدند، مي‌زدند و دشنام مي‌دادند. شب 4 آبان ( 2 صفر) عده‌اي به محل اقامت حاكم در نوايي حمله كردند، و آنجا را به گلوله بستند.
فرداي آن شب، تلگرافي از سپهدار خطاب به رؤساي ادارات آمد كه بايد به نوايي برويد و حاكم را با احترام وارد شهر نماييد. همان روز، نامه‌اي هم از خود حاكم خطاب به علما و اعيان شهر رسيد كه من امروز تا ظهر منتظر جوابم، تكليف خودتان را روشن كنيد.
در اجتماعي از رؤسا و سران شهر بعد از بحثهاي زياد تصميم گرفته شد كه مانع ورود حاكم نشوند، ولي خود مردم بيدار و مراقب دفاع از شهر باشند. عصر آن روز رؤساي ادارات و چند تن از معممين رفتند و حاكم را به شهر آوردند.
دو روز بعد از ورود حاكم، كردها به »محله« دركنار شهر ريختند، و در برابر ايستادگي شديد مردم وادار به فرار شدند. مردم مسلح گرديدند و شبها به نگهباني مي‌پرداختند. در روزهاي بعد روستاهاي: رهال، خانقاه، پيرموسي، سركتي مورد تاخت و تاز قرار گرفت.
اين حاكم تحميلي سپهدار هم نتوانست در برابر نفرت مردم مقاومت كند، و بيش از دو ماه نتوانست در خوي بماند. به جاي او نعمت‌الله‌خان ايلخاني از ماكو به حكومت خوي آمد.
در همان روزها، سپهدار هم به تهران احضار شد. وثوق‌الدوله كه با پايان يافتن جنگ جهاني، مي‌خواست به هرج و مرج خاتمه دهد، و نظم و امنيت را در كشور برقرار نمايد، سپهدار را با اين تصور والي آذربايجان كرده بود كه شهرتي دارد و عمري مقامات عالي داشته، و در همان اواخر رئيس‌الوزراء‌ بوده و لقب »سپهسالار اعظم« يافته بود. تصور مي‌كرد شهرت و اعتبار چنين مردي لااقل خواهد توانست فتنة سميتقو را پايان دهد.
غافل از اينكه اين پير مرد 74 ساله كه همة عمر مظهر نفاق و دورويي بوده، و روشش زد و بند با هر جريان و سياستي، و تسليم در برابر هر جنايت و خيانتي بوده، و از آن راه ثروتمندترين خانهاي ايران گرديده بود، از انجام هر كار مثبتي ناتوان است. سرانجام فقط بعد از پنج شش ماه او را به بهانة مذاكره به تهران خواست، و سپس اعلام كرد كه عين‌الدوله والي آذربايجان خواهد شد.
فاجعة لكستان
در اواخر آذر ماه 1298 فاجعة‌ لكستان پيش آمد. منطقة لكستان مجموعة روستاهايي در غرب درياچة شاهي است. در آن نواحي از قرنها پيش ايل دلاور لك بسر مي‌بردند و مزدوران دلير كشور بودند. از اواخر صفويه به تدريج زندگي ايلي را رها كردند و ده‌نشين شدند. اما خوي دلاوري ايلي را از دست ندادند. دلاوريهاي ابراهيم خليل‌خان سرتيپ از خانزاده‌هاي آن جماعت در جنگهاي ايران و روس، و در جنگ هرات در تاريخها ثبت است.
سميتقو كه با ضعف و مداراي سپهدار و حمايت كنسولهاي خارجي جري‌تر شده بود، در پاييز 1298 همه روزه سواراني را براي جمع‌آوري ماليات ديواني و بهرة مالكانه به روستاهاي لكستان مي‌فرستاد، و موجبات آزار روستاييان را فراهم مي‌كرد. سرانجام تصميم گرفت كار را يكسره كند، و تاخت و ‌تاز به سراسر منطقه را آغاز كرد.
مردم 9 آبادي در دو روستاي بزرگتر »سلطان احمد« و »‌قره‌قشلاق« جمع شدند. سميتقو اول به »‌سلطان احمد« حمله كرد، بسياري از مردان كشته شدند و زنان و كودكان اسير گرديدند، بقيه به قره‌قشلاق (در 19 كيلومتري شرق سلماس) كه ده بزرگتري بود و قلعه‌اي داشت پناه بردند.
روز جمعه 27 آذر ماه34 ، خود سميتقو با 4000 سوار و پياده، قره‌قشلاق را محاصره كرد. يك روز جنگ شديدي جريان يافت، 80 نفر توپچيهاي عثماني كه به سميتقو پيوسته بودند، در اين جنگ شركت داشتند. از هر دو طرف عده‌اي كشته شدند. شبانه توپچيهاي ترك ديوار قلعه را شكافتند.
مهاجمان داخل شدند، و بناي قتل و كشتار و رسوايي نهادند. 2000 تن زن و مرد كشته شدند. آنهايي كه زنده ماندند از مرد و زن و كودك پاي پياده رو به بندرشرفخانه نهادند و در آن سرماي شديد دو روز در راه بودند، 500 نفر از آن بيچارگان هم در راه بندرشرفخانه از ترس و سرما جان سپردند.
خبر فاجعة لكستان، به زودي در سراسر ايران پيچيد، با اشك و خون در روزنامه‌هاي تهران نقش بست و دلها را خون كرد. اندكي بعد غزلي از نيمتاج خانم سلماسي كه به تأثير آن حادثه و فجايع اكراد در ارومي و ساير نواحي سروده شده بود، بر سر زبانها افتاد. و چون زبان حال مردمي مظلوم و تيره‌روز بود، جزو شعرهاي جاوداني درآمد. اينك آن غزل:
ايرانيان كه فر كيان آرزو كنند
بايد نخست كاوة خود
جستجو كنند
مردي بزرگ بايد و عزم بزرگتر
تا حلّ مشكلات به نيروي او كنند
ايوان پي‌شكسته مرمت نمي‌شود
صدبار اگر به ظاهر آن رنگ و رو كنند
شد پاره پردة عجم از غيرت شما
اينك بياوريد كه زنها رفو كنند!
نسوان رشت، موي پريشان كشيده صف
تشريح عيبهاي شما مو به مو كنند
دوشيزگان شهر ارومي گشاده‌روي
دريوزگي به برزن و بازار و كو كنند
بس خواهران به خطة سلماس تاكنون
خون برادران همه سرخاب رو كنند
نوحي دگر ببايد و طوفان ديگري
تا لكه‌هاي ننگ شما شستشو كنند
آنان كه احتجاب زنان كرده‌اند ورد
بهتر بود ز مردي خود گفتگو كنند!
آزادگي به دستة شمشير بسته‌اند
مردان هميشه تكية خود را بدو كنند
قانون خلقت است كه بايد شود ذليل
هر ملتي كه راحتي و عيش خود كنند
نخستين لشكركشي براي سركوبي سميتقو
با رسيدن خبر جنايت لكستان، مردم خوي وحشت‌زده و خشمگين به تلگرافخانه ريختند و با تهران و تبريز مذاكره كردند. در همان روزها مرد با اراده و كاردان و هوشمندي به نام مظفرخان سردار انتصار به رياست نظام آذربايجان آمده بود.
ر غياب عين‌الدوله، نيابت والي را هم عهده‌دار شد. سردار انتصار با سرعتي كه از اسلاف او ديده نشده بود دست به كار گرديد.
نخست ماژور ميرحسين خان را با هزار تن ژاندارم روانة شرفخانه كرد. آنگاه قزاقهاي تبريز را به خوي فرستاد. به اقبال السلطنه هم تلگراف كرد كه سواراني بفرستد. به خوي هم دستور داد كه خداداد خان سيف‌السلطنه ( پسر حيدرخان اميرتومان) سربازان و سواران و داوطلبان محلي را بسيج نمايد.
از تهران سرهنگ فيليبوف ( معاون سردار استاروسلسكي فرماندة كل لشكر قزّاق) به فرماندهي اردو تعيين و فرستاده شد، كه بعد از ملاقات با سردار انتصار در تبريز و كسب دستور از او، به شرفخانه رفت.
نيروها از همه سوي، به سرعت به خوي مي‌رسيدند. اقبال السلطنه اعلام كرد كه هزار نفر به سركردگي نعمه‌الله‌خان ايلخاني به خوي خواهد فرستاد، 500 نفر به سركردگي عليقلي‌خان ميرپنجة چالدران رسيدند. 500 سوار از يكان آمدند. ميرزا نورالله خان يكاني با عده‌اي سوار و پياده از تبريز آمد. از روستاهاي خوي از هر خانه يك تفنگچي حاضر شد. وثوق‌الممالك و حاجي‌حسن تاجرباشي از طرف سردار انتصار به خوبي آمدند و هزينه‌هاي لشكركشي را زيرنظر گرفتند.
در بيستم دي ماه 1298، اردوي همايون مركب از 3000 سوار و پياده، بعد از سان سردار انتصار به سوي سلماس عزيمت كرد. در روزهاي بعد نيز پي در پي سوار و پياده از ماكو و اطراف خوي مي‌رسيدند، و به دنبال اردو مي‌رفتند.
صبح روز چهارشنبه 5 بهمن در پيرامون ديلمقان ( مركز سلماس) جنگ سختي روي داد. سيصد تن از نيروي دولتي با چهار افسر قزاق و چهار افسر ژاندارم به شهادت رسيدند. با اين همه كردها شكست خوردند و سلماس آزاد شد، و چند روز بعد هم كهنه‌ شهر به دست نيروي دولتي افتاد.
سميتقو به چهريق گريخت. سردار انتصار به تبريز بازگشت و فيليبوف در سلماس ماند. چند روز بعد سميتقو برادرش را نزد فرماندهان اردو فرستاد و با شرايطي تقاضاي صلح كرد. فيليبوف پيشنهاد او را به تهران به وثوق‌الدوله رئيس الوزرا و به تبريز به سردار انتصار جانشين والي تلگراف كرد. وثوق‌الدوله جواب داد: صلح معني ندارد، سركوبي قطعي اشرار را ادامه دهيد.
جنگ ادامه يافت. سميتقو سيمهاي تلگراف را بريد، و راه سلماس به خوي و ارومي را بست. پنجاه شتر حامل ارزاق نيرو را كه از خوي فرستاده شده بود غارت كرد.
با اين همه نيروهاي دولتي پيشروي خود را ادامه مي‌دادند. عدة كثيري از اشرار را به هلاكت رسانيدند، و چهريق را محاصره كردند.
در لحظاتي كه نيروهاي دولتي در آستانة پيروزي نهايي بودند، و نابودي اشرار قطعي به نظر مي‌رسيد، دست پنهان سياست خارجي به داد ياغيان رسيد. ناگهان ورق برگشت، در برابر چشمان حيرت‌زدة مردم، دلاوران از پيشروي بازايستادند.
17 اسفند عده‌اي از سواران ماكو به خوي بازگشتند. شايع شد كه سميتقو به زير توپ پناه آورده، و تسليم شده است. پي در پي سوار و پياده از سلماس به خوي مي‌آمدند. قزاقها به تبريز بازگشتند.
19 اسفند، اعلانهايي به سر كوچه‌ها در خوي چسبانيده شد كه سميتقو مورد عفو قرار گرفته است. همگان غرق حيرت شدند. دريغ از راه دور و رنج بسيار!

 
 
[ دوشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۰ ] [ 16:28 ] [ احداحمدی AHMADYNEWS@yahoo.com ]
 
اسکله تال بندر شرفخانه در فهرست آثار ملي ثبت شد

 

اسکله تال در خيابان ساحل بندر شرفخانه ، در ساحل محدوده اداره بنادر و کشتيراني درياچه اروميه قراردارد که براي ترميم موتور کشتي هاي خراب ، بيش از صد سال پيش ، در اواخر قاجاريه ساخته شده و نام آن از يک واژه روسي عاريت گرفته شده است.

تراب محمدي رئيس اين سازمان میراث فرهنگی استان گفت: به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان شرقي و در اجراي ماده يک از قانون تشکيلات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور «اسکله تال شرفخانه » به شماره 21254در فهرست آثار ملي ثبت شد.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان شرقي در خصوص مشخصات اين اثرگفت : اين اسکله داراي 24 ستون اصلي در مقطع دايره اي شکل به قطر تقريبي 40 سانتي متر ( دو ستون در فاصله کمتر از 10 سانتي متر کنار هم ) و به ارتفاع نزديک به 13 متر از جنس چوب روسي که براي مقاومت در برابر عوامل جوي و آب شور درياچه آغشته به مواد نفتي شده اند ، و تير هاي حمال چوبي از جنس ستون ها ، کاملا قرينه از قطر طولي و عرضي ساخته شده است.

تراب محمدي افزود : ستون هاي فرعي با ارتفاع و قطر کمتر از ستون هاي اصلي در دوظلع طولي اسکله براي مقاومت بيشتر اسکله در برابر فشارهاي وارده از سطح درياچه با تيرهاي مايل به شکل ضرب دري بين دو ستون اصلي و فرعي ساخته شده است . قفل و بست به کار رفته در اين اسکله تماما توسط ميخ هاي و تسمه هاي فولادي است .

وي در خصوص ابعاد اين اثر گفت :اين بنا 20 متر طول و 12 متر عرض و 13 متر ارتفاع و 230 متر مساحت دارد و ارتفاع آن از سطح دريا 1297 متر است .

تراب محمدي تصريح کرد: مالکيت اسکله فوق دولتي بوده ومدتي نيز به عنوان رستوران براي پذيرايي از گردشگران استفاده مي شده ولي هم اکنون متروکه است و هيچ استفاده اي از آن نمي شود . اگر چه بنا از نظر ايستايي تقريبا سالم است ولي نياز به نگهداري اصولي براي محافظت از عوامل محيطي و جوي دارد .

محمدي تاکيد کرد : اين پل از تاريخ ثبت ، ضمن رعايت حقوق مالکانه، تحت نظارت و مراقبت اين سازمان بوده و هرگونه اقدام و عملياتي که منجر به تخريب يا تغيير هويت اثر شود ، ممنوع بوده و ضمنا مرمت و بازسازي اثر صرفا با تاييد و نظارت اين سازمان ممکن است و تخلف از آنها برابر مواد 558 لغايت 569 از کتاب پنجم قانون مجازات هاي اسلامي تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده جرم محسوب شده و مرتکب، مشمول مجازات هاي قانوني خواهد شد./
میراث فرهنگی "
ارسال خبر : 12 آبان 1387  به نقل از خبرگزاری میراث فرهنگی آریا

[ دوشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۰ ] [ 15:36 ] [ احداحمدی AHMADYNEWS@yahoo.com ]

15 بانوی تسوجی دچار مسمومیت ناشی از گاز گرفتگی شدند.

 

به گزارش خبرنگار ما، این افراد در یک مراسم عروسی در یکی از تالارهای  شهر تسوج  بر اثر استنشاق گاز مـونـو اکسید کربن دچار گاز گرفتگی شدند.

فرمانده کلانتری ۱۳ تسوج گفت: مصدومان بلافاصله به مرکز درمانی تسوج اعزام شدند.

 سروان ناصر ناصری افزود:14 نفر بعد از چند ساعت درمان و کمکهای اولیه حیاتی تا ساعت ۳ بامداد روز جمعه ۲۰/۸/۱۳۹۰ از تنها مرکز بهداشتی درمانی تسوج مرخص شدند اما یک خانم باردار به علت مسمومیت بیشتر روانه بیمارستان ۹۶ تختخوابی شبستر شد. جمعی از مسموم شدگان از بانوان شهر توریستی تفریحی بندرشرفخانه بودند  

 با وجود هشدارهای مکرر علت این حادثه استفاده از بخاری گازی بدون دودکش و داخل کردن خروجی دود داخل آب اعلام  شده است

[ دوشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۰ ] [ 13:16 ] [ احداحمدی AHMADYNEWS@yahoo.com ]

عکس محل خودکشی واقع در ۵۰۰ متری شرق سه راه علی بیگلو

عصرکه در فرمانداری شبستر محل کارم بودم تماسهای متعدد  مردمی حاکی از خودکشی بود لذا بلافاصله به محل وقوع حادثه شتافتم از سه راهی روستای مشنق تا سه راهی روستای علی بیگلو تا چشم ات کار میکرد مملو از جمعیت و ماشین بود حدود ۳۰۰ متر از کارخانه درحال ساخت بطرف بندرشرفخانه در  پائین دست جاده باغی بدون حصار  جوانی ۲۴ ساله مجرد اهل روستای علی بیگلو بنام علی نصرتی فرزند                حوالی ساعت ۱۵  بعداز ظهر امروز شنبه ۲۱/۸/۱۳۹۰  در کلبه باغ خودشان  بدلایل نامعلومی خودکشی و به عمر خود پایان داده است   در رابطه با علت حادثه گفته میشود  چون میخواسته با یکی از فامیلهای نزدیک خود  ازدواج کند دست به این اقدام زده است    من که شخصا" با علی این جوان با رعنا برخورد داشتم وی را یک جوان با ادب و سر به زیر و فعال و پشتکار میدیدم  و در بین مردم به نیکی یاد میشد  وی در امر لوله کشی گاز به منازل فعالیت داشت                

    لطفا" در قسمت نظر خواهی  بامعرفی شهر و اسم خود ما را از نظرات خود مطلع سازیدتا ما بدانیم مخاطبان ما از کجای ایران با سایت ما در ارتباط هستند با تشکر - احمدی 

[ شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۰ ] [ 16:43 ] [ احداحمدی AHMADYNEWS@yahoo.com ]

            همایش پیاده روی

 

        بزرگ خانوادگی در بندرشرفخانه

بمناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی " همایش  پیاده روی خانوادگی ساعت ۸ صبح روز جمعه مورخه ۲۹/۷/۱۳۹۰ از چهار راه بسیج بندرشرفخانه تا پلاژ شهرداری بندرشرفخانه در کنار دریاچه ارومیه و بمسافت ۳ کیلومتر با شرکت ۷۰۰ نفر از اهالی ورزش دوست و علاقمندان به طبیعت و پیاده روی برگزار شد در این همایش مفرح اقشار مختلف مردم با روحیه ای شاد و  ورزشی شرکت داشتند در پایان این مراسم به ۳۰ نفر از شرکت کنندگان بسته های آی سودا و ۳ نفر دیگر دوچرخه کوهستان به قید قرعه اهدا شد    اسامی برندگان دوچرخه ۱- پسر ۱۲ ساله اهل تبریز بنام اولاد قره گوز  نوه مرحوم کرم جلیلیان  ۲- خانم نوروزی فرزند مصطفی ۳- آقای میثم  احمدزاده   فرزند مهدیقلی
منبع: http://ahadahmade.blogfa.com

[ شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۰ ] [ 16:21 ] [ احداحمدی AHMADYNEWS@yahoo.com ]

برقراری قطارمسافری

 بندرشرفخانه-تهران و بالعکس

برای مسافرت به شهر توریستی تفریحی بندرشرفخانه در آذربایجانشرقی کنار دریاچه ارومیه قطار مسافربری پیشنهاد میشود هم بسیار ارزان است  هم آسایش و آرامش و امنیت جانی خانواده ها را بدنبال دارد

۱- قطار مسافر ی بندرشرفخانه - تهران     رفت         عصرها      روزهای فرد

۲-قطار مسافر ی  تهران- بندرشرفخانه      برگشت    عصرها      روزهای  زوج

۳-قطار تابستانی و اتوبوسی بندرشرفخانه- تبریز و بالعکس  ( یای قطاری )

ضمنا" عبور قطارهای سوریه - پاکستان -ترکیه و اروپائی  از بندرشرفخانه

ایستگاه تاریخی راه آهن بندرشرفخانه بیش از ۱۰۰  (صد) سال قبل زمان اشغال ایران- آذربایجان بویژه

بندرشرفخانه  توسط تزار سوخت ساخته شد

موضوع ساعت ۱۴ روز شنبه ۱۹  شهریور ۱۳۹۰ توسط احد احمدی نوشته شد۰۹۱۴۱۷۱۰۱۲۶


منبع: http://ahadahmade.blogfa.com

[ شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۰ ] [ 16:6 ] [ احداحمدی AHMADYNEWS@yahoo.com ]

ارتباط مستقیم با احمدی خبرنگارشهرستان شبستروبندرشرفخانه (تلفن همراه و دریافت پیامک) 09141710126

با سلام و عرض خسته نباشید خدمت عزیزان و سروران گرامی

در هر کجای دنیا که هستید اگر دلتان به آذر و آذربایجانی بخصوص مردم با فرهنگ ارونق انزاب(از خروجی سلماس تا ورودی تبریز) میسوزد با ما در ارتباط باشید من صدای رسای شما را از هر کجا و مکان باشد بشرط اینکه عمومی و اجتماعی باشد از طریق رسانه های جمعی به گوش دولتمردان ایران اسلامی خواهم رساند پس خواهشم اینکه اخبار و رویدادها و خبرهای ناب و آگهی های تبلیغاتی و بازرگانی را در اسرع وقت در اختیارمان قرار دهید تا با اکیب مجهز به محل آمده برای رسانه ها گزارش و خبر تهیه کنم

مثل معروفی است میگه  (  نرگس  بولدی   تبریز بولدی  ) که ترجمه اش میشه وقتی خبرنگار فهمید دنیا فهمید  پس در طول سال با ما باشید تا یام گوناگون شما را به گوش دنیا برسانم

شما به وسایل گوناگون میتوانید برایمان یام یا عکس  یا فیلم ارسال بکنید

۱- ارسال سوزه و خبر ناب باپیامک به موبایل   ۰۹۱۴۱۷۱۰۱۲۶ 

۲- تلفکس  ۲  ۲  ۲  ۲    یا  ۷ ۷ ۷ ۲  با کد ۰۴۷۲۲۱۶  بندرشرفخانه

۳-  ارسال فیلم یا عکس یا خبر ازمنطقه به ایمیل ام    AHMADYNEWS@YAHOO.COM


منبع: http://ahadahmade.blogfa.com
[ شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۰ ] [ 15:53 ] [ احداحمدی AHMADYNEWS@yahoo.com ]

پزشکان نمونه شهرستان شبستر معرفی شدند

در مراسمی که در شبستر از سوی نظام پزشکی این شهرستان برگزار شد

۸ پزشک نمونه شهرستان شبستر از بین ۱۵۰ پزشک - دندانپزشک- داروساز  و ماما معرفی و با اهدا"

جوایزی از آنان تجلیل شد

۱- دکتر صدیقه قاسمیان پزشک نمونه  بندرشرفخانه

۲-دکتر صلاحی - متخصص مودکان و نوزادان

۳-دکتر فرقانی - تامین اجتماعی شبستر

۴-دکتربصیری - پزشک عمومی

۵-دکترجلیلی - داروساز از شهر تسوج

۶-دکتر پورتوانا از شهر تسوج

۷- ماما- خانم پروین سعدالهی

۸-دکتر صلاحی که علاوه بر نمونه شهرستانی بعنوان نمونه کشوری نیز معرفی شدند

ضمن آرزوی موفقیت به تمامی پزشکان زحمت کش تقاضا دارم سوژه های مختلف در عالم پزشکی را با شماره ۰۹۱۴۱۷۱۰۱۲۶  احمدی خبرنگار منطقه شبستر در میان بگذارید تا بتوانیم از طریق رسانه های گروهی کشور به گوش مردم کشور و دنیا برسانیم

لطفا" ما را از نظرات خود بی نصیب نگذارید

[ شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۰ ] [ 15:30 ] [ احداحمدی AHMADYNEWS@yahoo.com ]
[ چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰ ] [ 16:59 ] [ احداحمدی AHMADYNEWS@yahoo.com ]

ایستاده ها از راست - ابراهیم احمدی-جهانگیر سید رضوی-حسین رضازاده -شیخ وللی-صمدکرمی-حسن رسول آذر-احد جعفری- وسط از راست- اژدرملاح-عبادعلی حسینی-....رفیعی-....جعفری-یعقوب حمیدی-صمد رفیعی-نشسته ها از راست- خلیل پوریحیی-علی اسدالهی نژاد-مهدی ملاعلیپور-جوادکاشتی-....کارگرپور       عکاس - احد احمدی ناب بندرشرفخانه   مکان: استادیوم تسوج

 

[ چهارشنبه هجدهم آبان ۱۳۹۰ ] [ 16:54 ] [ احداحمدی AHMADYNEWS@yahoo.com ]
با سلام و احترام و عرض ادب

باطلاع میرساند این سایت با هدف بالابردن آگاهی های عمومی و بروز که از اول شهریور ماه ۱۳۹۰  توسط اینجانب احد احمدی خبرنگار شهرستان شبستر بروی عموم علاقمندان و همشهریان محترم راه اندازی شده بود تا اخبار و تصاویر بروز شهرهای ۹ گانه شهرستان شبستر و ۷۵ روستای تابعه را در دید تمام عزیزان منطقه در سراسر ایران و جهان قرار گیرد

متاسفانه امروز ۱۷  آبان ۱۳۹۰ مورد حمله فردی شناخته شده اما ناآگاه قرار گرفته و مطالب و تصاویر آن مورد سرقت قرار گرفته و از بین رفته است

ضمن عذر خواهی از بینندگان محترم باطلاع میرساند بزودی مطالب متنوع و بروز خبری در اختیار شما سروران گرانقدر قرار میگیرد

ضمنا" عکسها و مطالب حذف شده در آرشیو موجود میباشد

هر گونه نظر و پیام خود را با ما از طریق این سایت بشکل نظر یا از طریق پیامک و تلفن ۰۹۱۴۱۷۱۰۱۲۶  یا از طریق اینترنت بشکل ایمیل با ما در میان بگذارید

                       

AHMADYNEWS@YAHOO.COM

                                                       با تشکر احمدی- خبرنگار منطقه شبستر ۱۳۹۰.۸.۱۷ 

[ سه شنبه هفدهم آبان ۱۳۹۰ ] [ 17:1 ] [ احداحمدی AHMADYNEWS@yahoo.com ]

بزرگداشت چهلمين روز ارتحال آيت‌الله نجمي‌(ره) در قم

خبرگزاري آريا- مراسم چهلمين روز ارتحال آيت الله محمد صادق نجمي‌(ره)، با حضور علماء، فضلاء، اساتيد، طلاب و عموم ارادتمندان روحانيت شنبه 7 آبان 1390 در قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از مرکز خبر حوزه، عضو خبرگان رهبري، در اين مراسم که در حسينيه شهداء قم برگزار شد، با اشاره به توجه خداوند متعال به برخي از بندگان، گفت: وقتي که خداوند به بنده‌اي توجه کند، به او صبر و بردباري عنايت مي‌کند تا در مقابل سختي‌هاي هدايت مردم به راه‌ راست موفق باشد.
وي افزود: گاهي انسان به مرحله‌اي مي‌رسد که خداوند به شکل ويژه‌اي به او نظر مي‌کند و او را لايق الگو بودن ديگر بندگان قرار مي‌دهد.
حجت الاسلام والمسلمين موسوي با اشاره به نگاه قرآن در مورد صبر و بردباري، خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن کريم، شرح صدر را نعمتي بزرگ براي پيامبر اکرم(ص) مي‌داند و آن را منشأ برکات براي مردم معرفي مي‌کند.
اين استاد حوزه علميه قم عنوان نمود: خداوند در آيه 125انعام مي‌فرمايد، وقتي خداوند اراده کند که فردي هدايت کننده مردم باشد، به او شرح صدر عنايت مي‌کند.
عضو خبرگان رهبري، با اشاره به نگاه پيامبر(ص) در مورد شرح صدر، ادامه داد: نبي‌مکرم اسلام(ص)، شرح صدر را نوري مي‌داند که خداوند در قلب‌هاي مؤمنين مي‌نهد تا در مقابل سختي‌ها صبر پيشه کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمين موسوي بيان کرد: مرحوم آيت‌الله نجمي از جمله عالماني بود که در تمام لحظات عمر، شرح صدر را سرلوحه کار خود قرار داد.
اين استاد حوزه يادآور شد: اين مرحوم در زندگي خود به گونه‌اي عمل کرد که همه مردم از ايشان به نيکي ياد مي‌کنند و به صداقت او شهادت مي‌دهند.
عضو خبرگان رهبري، با اشاره به تلاش‌هاي علمي مرحوم آيت‌الله نجمي، گفت: کتاب‌ها و آثار اين عالم برجسته در محافل علمي کشور و جهان اسلام مي‌درخشد و برخي از کتاب‌هاي وي به عنوان متن درسي در جامعه‌المصطفي نيز تدريس مي‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمين موسوي، با اشاره به وحدت حوزه و دانشگاه از ديدگاه مرحوم آيت‌الله نجمي، عنوان کرد: اين مرحوم، مؤسس دانشگاه اسلامي خوي بود؛ به گونه‌اي دستورات اسلامي را در اين دانشگاه اجرا مي‌کرد که گاهي به او اعتراض مي‌کردند که "آقا، شما دانشگاه را با حوزه اشتباه گرفتيد".
اين استاد حوزه تأکيد کرد: وي عقيده داشت که علم و دانش بايد با اخلاق و تربيت اسلامي همراه شود تا به نتيجه برسد، به همين جهت، به نظر او دانشگاه نيز همانند حوزه بود.
عضو مجلس خبرگان رهبري بيان داشت: در رويدادهاي اجتماعي و سياسي کشور، عقيده داشت که تنها رهبري ملاک عمل براي مردم ايران است و از ايشان بايد اطاعت نمود و اين عقيده را نيز در ميان مردم تبليغ مي‌کرد
 تاریخ مراسم چهلم :شنبه 7 آبان 1390
[ سه شنبه هفدهم آبان ۱۳۹۰ ] [ 16:33 ] [ احداحمدی AHMADYNEWS@yahoo.com ]

عکس از احمدی- عکاس بندرشرفخانه۰۹۱۴۱۷۱۰۱۲۶

[ سه شنبه هفدهم آبان ۱۳۹۰ ] [ 15:47 ] [ احداحمدی AHMADYNEWS@yahoo.com ]

امروز که ۱۷ آبان ۱۳۹۰  است نه از اجرای این طرح ملی خبری است نه از آب دریاچه ارومیه

                  احمدی خبرنگار شهرستان شبستر ۰۹۱۴۱۷۱۰۱۲۶           ۱۳۹۰.۸.۱۷

[ سه شنبه هفدهم آبان ۱۳۹۰ ] [ 15:43 ] [ احداحمدی AHMADYNEWS@yahoo.com ]

 

 

[ سه شنبه هفدهم آبان ۱۳۹۰ ] [ 15:18 ] [ احداحمدی AHMADYNEWS@yahoo.com ]
۱- آنانیکه کمبود دارند

۲-از خدا بی خبرند

۳-از فرهنگ و منطق تهی هستند

۴-نامردان روزگارند و حرف و حساب سرشان نمی شود

۵-عرضه ندارند چهره به چهره انتقادکنند تا پاسخ منطقی دریافت کنند

۶- وووووووو

وهمه افراد منطقی و  وجدانهای آزاد میدانند که هدف از بازگشائی این سایت بدور از هیاهوهای سیاسی و حزبی و گروهی و جناحی فقط و فقط هدف اطلاع رسانی اخبار روزانه شهرستان بی حب و بی غرض برای مردم منطقه و سایر علاقمندان است و بس

 پس هک و پاک کردن اخبار چه دردی را دوا میکند که جناب بی منطق شناسایی شده و تابلودار مبادرت به این کار کردند

اگر با پاک کردن سایت مان میخواهی آگاهی مردم بالا نرود

اگر با پاک کردن خوشحال خواهی شد بدان که همه مطالب بک آپ دارد هزاران بار هم این عمل شنیع و زشت را تکرار کنی مبارزه خبری همچنان ادامه خواهد داشت تو اینگونه خوشحال شو و من هم با راهکارهای منطقی راهم را ادامه خواهم داد

                                                                والسلام احمدی ۰۹۱۴۱۷۱۰۱۲۶       ۱۳۹۰.۸.۱۷   

[ سه شنبه هفدهم آبان ۱۳۹۰ ] [ 12:57 ] [ احداحمدی AHMADYNEWS@yahoo.com ]

 

تجليل رئيس جمهور از خبرنگاربندرشرفخانه و شهرستان شبستر

دكتر احمدي نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران در جريان سفر خود به شهرستان شبستر و در حاشيه مراسم افتتاح كشت و صنعت آذربايجان خاوري واقع در اراضي  ديزج خليل – شبستر از نزديك با آقاي احمدي نماينده مطبوعات و خبرنگار منطقه شبستر و     بندرشرفخانه  ديدار و از خدمات 33 ساله وي در عرصه خبر و اطلاع رساني تجليل كردند

در اين ديدار ««صميمي توام با مهر و محبت»» آقاي رئيس جمهور ازآقاي احمدي خواستند سلام گرم و محبت آميزشان را به گوش مردم هميشه در صحنه شهر توريستي تفريحي بندرشرفخانه برسانند

حاشيه : جالب اينكه دكتر احمدي نژاددر جمع حاضركه دكتر بيگي استاندار آذربايجانشرقي و جمشيد عقلمند فرماندارشبستر و مطهري نماينده مردم اين منطقه در مجلس و هيات همراه حضور داشتند با مشاهده خبرنگار ما با پيشدستي كردن دست خود از فاصله دوربراي دست دادن و روبوسي» ديدار محبت آميز خود را با اين جمله بيان كردند رئيس جمهور: سلام خبرنگارمحترم شرفخانه(نجورسن يعني چطوري )         پاسخ خبرنگار: آقاي دكتر شرفخانه نه بندرشرفخانه(بندرفراموش نشه ) ضمنا" ياخجيام يعني خوبم       – دكتراحمدي نژاد پس ازتجليل و اظهار محبت گرم از خبرنگار خواستند سلام گرم ايشان را به اهالي خونگرم بندرشرفخانه برسانند

آقاي احمدي 33 سال نمايندگي و خبرنگاري مطبوعات وصداو سيمارادرشهرستان شبستر و بندرشرفخانه در استان آذربايجانشرقي برعهده دارند

 

[ دوشنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۰ ] [ 9:56 ] [ احداحمدی AHMADYNEWS@yahoo.com ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

اينجانب احد احمدي پدر فاطمه ( عکس بالا ) تنها نوگل پرپرشده ام در 15 شهریور 1391 همراه مادرش در سانحه دلخراش تصادف ساكن بندرشرفخانه در استان آذربايجان شرقي فعاليت فرهنگي و هنري و خبرنگاري ام را از سال 1358 بعنوان خبرنگار بندرشرفخانه سپس خبرنگار شهرستان شبستر با واحد اطلاعات و اخبار صدا و سيماي مركز آذربايجان شرقي و مطبوعات استاني و كشوري و خبرگزاري هاي معتبر كشور آغاز و همچنان با حرارت و پرشور تر از روزهاي قبل به فعاليت مستمر خود ادامه ميدهم مديريت اولين روزنامه الكترونيكي و جهاني شهرستان شبستر را از شهريور 1390 به تنهايي و بدون وابستگي به هيچ حزب و گروه خاصي بر عهده دارم آمار بازديدكنندگان روزانه ام از داخل و خارج از كشور بطورمیانگین 6000 و حداكثر به 14730 رقم در25 خرداد92 رسيده است شماره پيامك و تماسم 09141710126 ميباشد حوزه خبري تحت پوشش ام شهرهاي 9 گانه و 75 روستاي تابعه از خروجي سلماس تا ورودي پليس راه تبريز بمسافت طولي حدود 150 كيلومتر با جمعيت پوششي حدود 130 هزار جمعيت ثابت ميباشد خبرخاصي تعريف نشده بلكه از جارو تا پارو هرگونه خبر سياسي - اجتماعي - ورزشي - مذهبي - سرگرمي - هنري - و مجالس ترحيم - آگهي هاي تبليغاتي - و اطلاعيه هاي گوناگون و و ........ با رعايت اخلاق رسانه اي و قوانين جمهوري اسلامي منتشر ميشود
هدف محض از انتشار اين روزنامه فقط اطلاع رساني و بالا بردن سطح آگاهي هاي عمومي و پيامهاي آموزشي و هشدارهاي اجتماعي بوده و هدف خاصي دنبال نمي شود
لینک های مفید
امکانات وب